Lintjesregen in Molenlanden

Lintjesregen in Molenlanden

Lintjesregen Molenlanden

Molenlanden – Op dinsdag 26 april 2022 ontving een recordaantal inwoners van de gemeente Molenlanden een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Theo Segers reikte aan tweeëntwintig inwoners van Molenlanden een lintje uit. Na twee jaar kon de uitreiking weer plaatsvinden tijdens een bijeenkomst in het bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden. De bijeenkomst was in De Til in Giessenburg.

 

Overzicht van de tweeëntwintig inwoners van Molenlanden.

 

1 Mevrouw M.J. Benschop-Duel, Langerak
Marion Benschop-Duel is sinds 1990 betrokken bij de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) Liesveld. Vanaf het begin als bestuurslid. Vanaf 2013 is ze ook voorzitter van NPV Liesveld. Naast de werkzaamheden voor de NPV is Marion ook mantelzorger voor twee familieleden.

Marion Benschop-Duel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

2 De heer J. Blom, Noordeloos
Jan Blom is voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet sinds 1988 bij SV Noordeloos. De eerste jaren als jeugdleider bij diverse jongens- en meisjesteams en jeugdbestuurslid. Vandaaruit is hij doorgegroeid naar bestuurslid en is wedstrijdsecretaris geworden. Naast de bestuurlijke taken is Jan al sinds 1988 (assistent-) clubscheidsrechter en tot voor de coronacrisis ook actief als grensrechter. In 2016 is hij hoofdverantwoordelijk geweest voor de aanleg van een kunstgrasveld in eigen beheer.

Jan Blom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

3 Mevrouw M.B. Boogert-Donker, Goudriaan
Meta Boogert-Donker is collectant van het diabetes Fonds, de Nierstichting, EHBO, Stichting Woord en Daad in Goudriaan en Prinses Beatrix Spierfonds. Ook is ze mantelzorgster voor familieleden. En ze is voormalig secretaris van de afdeling Goudriaan/Ottoland van de Passage, de Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging.
Meta maakt de kerk en de bijbehorende verenigingsruimten schoon. Ze is secretaresse van de zendingscommissie en ze bezorgt het kerkblad: kerkvenster. Ook is ze vrijwilliger en mede verantwoordelijk voor het voorbereiden en klaarzetten van de condoleance- of afscheidsruimte bij Stichting De Multistee Goudriaan.

Meta Boogert-Donker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

4 De heer G. Damsteegt, Bleskensgraaf
Gerrit Damsteegt is iemand die naast zijn werk al sinds 1999 vrijwilligerswerk doet in zijn woonplaats Bleskensgraaf. Hij zet zich al jarenlang in voor allerlei activiteiten binnen het dorp zoals de rommelmarkt, de tentweek, kerst op het plein en de braderie. Hij is daarnaast ook al jaren vaste oud-papier ophaler voor de oud-papier commissie. Daarnaast is hij sinds 2004 bestuurslid/ penningmeester/coördinator van Oranjevereniging Oranje Boven.

Gerrit Damsteegt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

5 Mevrouw C. Deelen-Bruins, Streefkerk
Cora Deelen–Bruins verricht sinds 1982 vrijwilligerswerk. Eerst bij de Hervormde Gemeente Streefkerk waar ze jarenlang leiding gaf aan de meisjesclub Maranatha en clubavonden verzorgde. Vanaf 1990 tot 2008 zette zij zich vooral in als vrijwillige mediatheekmedewerkster. Ook is Cora computerjuf bij de School met de Bijbel te Streefkerk.

Cora Deelen-Bruins is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

6 De heer W.A. Groenendijk, Nieuw-Lekkerland
Binnen de kerkelijke gemeente Kinderdijk-Middelweg is Wijnand Groenendijk zeer actief. Tot op de dag van vandaag is hij coördinator bedrijfshulpverlening, maar ook is hij van 1996-2016 voorzitter geweest van de activiteitenraad. Hij is voorzitter geweest van de Lentemarkt- en Molenmarktcommissie, daarnaast ging hij 20 jaar mee op jeugdkamp. Wijnand is een zeer betrokken en een fijne instructeur bij de EHBO vereniging van Nieuw-Lekkerland.
Ook heeft hij zich jarenlang als vrijwilliger ingezet voor de stichting Kids Moving the World.

Wijnand Groenendijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

7 Mevrouw J. de Jong-Zwijnenburg, Giessenburg
Jannie de Jong-Zwijnenburg doet vanaf 1975 wekelijks veel vrijwilligerswerk. Ze coördineert wekelijks bloemendienst voor zieken en ouderen en houdt daarmee oog op zieken en mensen die het wat minder hebben in de gemeente. Ook verzorgt Jannie de welkomstdienst voor nieuw-gekomenen. Verder levert zij een vaste bijdrage aan diverse kerkelijke activiteiten zoals de rommelmarkten en het schoonmaken van de kerk en het verenigingsgebouw.

Jannie de Jong- Zwijnenburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

8 De heer C.G. Korevaar, Bleskensgraaf
Kees Korevaar is een persoon die naast zijn werk al sinds 2000 vrijwilligerswerk doet in zijn woonplaats Bleskensgraaf. Hij zet zich al jarenlang in voor allerlei activiteiten binnen het dorp zoals de rommelmarkt, de tentweek, Kerst op het plein en de poldercross. Kees is daarnaast vaste oud-papier ophaler voor de Oud-papier commissie. Daarnaast is hij al sinds 2004 bestuurslid, penningmeester én coördinator van Oranjevereniging Oranje Boven.

Kees Korevaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

9 De heer A. Krijgsman, Giessenburg
Adam Krijgsman doet vrijwilligerswerk voor de gereformeerde kerk, hij is ouderling en vaak dienstdoende bode. Ook is hij bestuurslid van de historische vereniging en brengt de kronieken rond. Adam is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van een excursie van de leden naar een historische plaats in het land.
Ook is hij vrijwilliger bij het rechthuis en 1x per week bode.
Verder is hij de stuwende kracht achter een mannenkoor genaamd “shepperd pie”. Adam is altijd bereid geheel belangeloos iemand te helpen, zoals elk jaar peren plukken voor de kerk.

Adam Krijgsman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

10 Mevrouw N. Kruis-van Dijk, Schelluinen
Nelly Kruis-van Dijk zet zich al sinds 1983 in voor de Hartstichting.
Zij is ook een trouwe vrijwilligster bij de Hervormde Gemeente Schelluinen. Sinds 1992 maakt Nelly onderdeel uit van het welkomstcomité en vanaf 2001 maakt zij ook onderdeel uit van het verjaardagscomité. Gedurende 10 jaar organiseerde mevrouw het reanimatieonderwijs voor de Stichting Reanimatie.

Nelly Kruis-van Dijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

11 Mevrouw K. van Tussenbroek, Hoogblokland
Conny van Tussenbroek is al sinds 1995 als vrijwilligster actief bij verschillende organisaties, zoals secretaris bij Unicef. En ze is een aantal jaren bestuurslid (secretaris) geweest bij de vereniging die de lokale christelijke basisschool, CBS De Wegwijzer, bestuurde en exploiteerde. Conny zet zich nog steeds op verschillende manieren in voor de Ontmoetingskerk Noordeloos. Het grootste deel van haar tijd organiseert en coördineert ze winkelacties bij supermarkten in de regio voor de Voedselbank. Daarnaast ondersteunt ze een aantal keer per jaar bij de uitzendingen van de lokale omroep Klokradio en bereidt deze voor. Sinds 2016 verricht ze ook mantelzorg.

Conny van Tussenbroek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

12 De heer W. Verhaar, Hoornaar
Sinds 1999 zit Wim Verhaar met een onderbreking van een jaar in de kerkenraad van de Nederlands Hervormde kerk in Hoornaar. Hij vervult daar ook sinds 2005 een rol in de contactcommissie. Ieder najaar plukt hij peren en hij houdt de tuin van de kerkbuurt bij. En in Gorinchem is hij ook vrijwilliger bij de voedselbank.

Wim Verhaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

13 De heer C. Verwaaij, Arkel
Cees Verwaaij is jarenlang actief geweest voor de Hervormde Gemeente Nieuwland. Hij is begonnen als diaken. Later is hij ouderling geworden en heeft hij ook het scribaat op zich genomen. Cees maakte ook enige tijd deel uit van de rommelmarktcommissie van de kerk. Op dit moment treedt hij nog op als vrijwillig bewindvoerder voor een gemeentelid, die in het ASVZ verblijft. Daarnaast is hij op dit moment ook nog vrijwillig buurtbemiddelaar voor ElkWelzijn voor de regio’s Rivierengebied en de Bommelerwaard.

Cees Verwaaij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

14 Mevrouw N. Verwaaij-van Daalen, Arkel
Nel Verwaaij-van Daalen heeft zich jarenlang actief ingezet voor de Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Daarvoor was zij tweede Presidente. Ook is zij actief geweest voor het verjaardagsfonds van de Hervormde Gemeente Nieuwland.
Vanaf 2005 was Nel lid van dameskrans Tabitha, waarvan enige tijd als penningmeester. Tot slot is ze vanaf 2003 tot nu voorzitter van het Ouderencomité van Nieuwland. Daarvoor was zij al vanaf 1995 bestuurslid van het Ouderencomité.

Nel Verwaaij-van Daalen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

15 Mevrouw G. Visser-Bruins, Streefkerk
Geri Visser–Bruins verricht al sinds 1993 bij verschillende organisaties vrijwilligerswerk. Bij de Hervormde Gemeente Streefkerk gaf ze voorheen jarenlang leiding aan de meisjesclub Maranatha en de laatste jaren zet zij zich in als schoonmaakster van de kerk en presentator van een online verzoekprogramma. In 2001 was ze betrokken bij de oprichting van de Christelijke boekwinkel De Graankorrel. In dezelfde periode is Geri ook gestart als computerjuf bij de School met de Bijbel. Daarnaast is ze ook al jaren ‘leesmoeder’ waarvoor ze ook diverse cursussen heeft gevolgd.
Ook verricht ze werkzaamheden bij de Bibliotheek AanZet. Vanaf 2014 zet Geri zich in als vrijwillige mediatheekmedewerkster op het Wartburg College.

Geri Visser-Bruins is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

16 De heer M. Vonk, Noordeloos
Mari Vonk verricht op verschillende vlakken vrijwilligerswerk bij sportvereniging SV Noordeloos. Zo is hij actief geweest als trainer/leider en was hij medeoprichter en redactielid van het clubblad. Bij de Hervormde Gemeente van Noordeloos en Overslingeland is hij (wijk)ouderling geweest. In 2010 is Mari begonnen als vrijwilliger bij Gevangenzorg Nederland waar hij begeleiding, hulp en aandacht biedt aan gevangenen en ex-gevangenen, TBS-ers en achterblijvende familie. Ook geeft hij presentaties over Gevangenenzorg Nederland voor verenigingen en bij gemeentevergaderingen.

Mari Vonk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

17 De heer H. van Wijngaarden, Oud-Alblas
Henk van Wijngaarden zet zich al vele jaren in als ambtsdrager (ouderling) binnen de Hervormde gemeente. In andere verbanden heeft hij een positieve bijdrage geleverd aan het opbouwen van werkvormen en organisaties die ontplooiing en ondersteuning tot doel hadden, zoals de plaatselijke koffiebar “De Schor” in Papendrecht en “Bouwgarant“ in de aannemerswereld. Henk heeft ook zijn bijdragen geleverd aan de Rotaryclub in Papendrecht.

Henk van Wijngaarden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

18 De heer J.H. van Wijngaarden, Giessenburg
Jan van Wijngaarden is al sinds 1977 actief als vrijwilliger voor de Hervormde gemeente Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingelande. Hij vervulde in totaal 37 jaar de ambten van diaken, wijkouderling en ouderling ouderenwerk. Ook was hij een periode lid van het moderamen en hij heeft jaren deel uitgemaakt van het college van kerkrentmeesters. Als lid van de bouwcommissie heeft Jan toezicht gehouden op de bouw van het Kerkelijk Centrum de Rank. Geholpen bij het bikken van oude waalsteentjes voor hergebruik. En hij is betrokken geweest bij de commissie die invulling geeft aan het gebruik van de Rank.

Jan van Wijngaarden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

19 Mevrouw G. van Wijngaarden-de Jong, Giessenburg
Geertje van Wijngaarden–de Jong is al 40 jaar een betrokken lid van de Hervormde gemeente Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland. Zij verzorgde veel verschillende werkzaamheden. Sinds 2009 is Geertje vrijwilligster bij Exodus Nederland en de Penitentiaire Inrichting Dordrecht. Ook heeft zij de vrijwilligersgroep Drechtsteden opgericht als ondersteuning van de activiteiten in de Penitentiaire Inrichting Dordrecht.

Geertje van Wijngaarden-de Jong is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

20 Mevrouw M. Van Wijngaarden-van Harten, Giessenburg
Ria van Wijngaarden is de motivator achter tal van initiatieven in het dorp. Zoals: vrijwilliger bij de jaarlijkse uitjes voor ouderen, voorzitter van de Vrouwenvereniging De Passage afdeling Giessenburg, secretaris van de vrouwenvereniging de Passage afdeling Zuid-Holland, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Dompelaar, voorzitter van de Computerclub, collectecoördinator bij de Stichting Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie en medeorganisator van het wandelevenement Samenloop voor Hoop.
Ria van Wijngaarden is vanaf 1994 aangesloten bij de nieuw opgerichte Dorpsraad als penningmeester. Ze is betrokken bij veel projecten waaronder het opzetten van een kernplan voor Giessenburg en Plan Activiteitenzone. Ook was ze initiatiefnemer voor het oprichten van de Dorpskamer. Ze is actief als bestuurslid in Giessenburg online. Ria is bestuurslid van de Vereniging Den Haneker en ook actief bij Stichting Duurzaam Molenlanden.

Ria van Wijngaarden is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

21 De heer H. de Wind, Langerak
Henk de Wind zet zich al jaren vrijwillig in voor zijn medemens. Jaren heeft hij als vrijwilliger gewerkt bij Vluchtelingenwerk.
Bij de ChristenUnie was Henk van 1975 tot en met 2013 bestuurslid, promotor en voorzitter en heeft hij veel werk verricht voor de lokale fusie van de RPF en GPV tot de ChristenUnie. Hij was 30 jaar lang betrokken bij de NGK Langerak waar hij verschillende rollen vervulde. Als ouderling, scriba, afgevaardigde, organist en preeklezer en hij deed pastoraal werk.

Henk de Wind is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

22 Mevrouw B. de Wind-van Eerde, Langerak
Betty de Wind-van Eerde zet zich al jaren vrijwillig in voor andere mensen. Jaren heeft zij als vrijwilligster gewerkt bij Vluchtelingenwerk. Zij was betrokken bij de NGK Langerak waar zij in totaal 13 jaar voorzitster van de vrouwenvereniging was. Ook is Betty vrijwillig actief voor Hemelsbreed.

Betty De Wind-van Eerde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Bron:
Gemeente Molenlanden

24 uur per dag, 7 dagen per week

Altijd in de buurt, altijd bij de tijd

ACTUEEL

Door onze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten

Klokradio

GRATIS
BEKIJK