Tag Archives: klokradio

Voorzitter Arie Slob

Klokradio heeft nieuwe voorzitter

Klokradio heeft per 1 juli 2020 een nieuwe voorzitter. Arie Slob uit Noordeloos volgt Sjoerd Veerman op, die deze functie gedurende zes jaar heeft bekleed.
Arie kan bogen op een zeer ruime bestuurlijke ervaring en wordt gezien als de juiste persoon om samen de uitdaging mee aan te gaan die in de toekomst van de omroep wordt gevraagd.

Via de kerk
“Ik ben bij de omroep betrokken geraakt door de medewerking van onze Ontmoetingskerk bij Kerkklokradio sinds nu ongeveer twee jaar’, vertelt de nieuwe voorzitter. “Op de zondagen dat wij mogen uitzenden, verzorg ik het avondprogramma Samen tot Gods eer. Daarnaast ben ik een tweetal andere programma’s gaan verzorgen. Sinds vorig jaar maakte ik deel uit van het Programmabeleid Bepalend Orgaan, waarin ik de stromingen Politiek en Kerk vertegenwoordigde.”

“Hoe ik tegen het medium radio aankijk? Ik zit heel vaak op de weg voor allerlei vrijwilligerswerk en luister in de auto altijd naar de radio. Verder kan ik naar de radio luisteren terwijl ik lees, mijn grootste hobby, en dat kan ik niet met de TV aan.”

Aanstekelijk enthousiasme
Arie vertelt verder: “Ik heb ervoor gekozen om me kandidaat te stellen voor het voorzitterschap vanwege het aanstekelijk enthousiasme bij de medewerkers, zoals ik die tot nog toe heb ontmoet. Ik geef graag leiding aan organisaties, niet om zoveel mogelijk te kunnen delegeren – ook belangrijk voor een voorzitter om iedereen zoveel mogelijk bij het bestuurswerk te betrekken – maar ik beschouw mezelf eerder als een ’meewerkend voorman’.”

“Voor onze omroep zie ik een grote toekomst. Het te bestrijken gebied is al veel groter geworden door toetreding van het voormalige Giessenlanden na de gemeentelijke herindeling en steeds blijkt weer op welke afstand onze programma’s worden beluisterd. Ook zijn er nog zoveel ideeën voor nieuwe programma’s: succes verzekerd dus!”

Pleiten voor eenheid
Arie pleit voor eenheid: “Heel graag zou ik als bestuur willen investeren in de medewerkers, hen enthousiast blijven houden en investeren in de onderlinge band. Verder zou ik graag zien, dat behalve enthousiasme voor ieders eigen programma ook enthousiasme voor Klokradio als geheel gaat ontstaan. Dat we geïnteresseerd zijn niet alleen in onze eigen programma’s , maar ook in die van anderen. Familiegevoel gaat misschien wat ver, maar in die richting zou ik als bestuur graag willen denken. Als mijn grootste uitdaging zie ik versterking van de band tussen bestuur en medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling. Het omzien naar elkaar is in het belang van het toekomstbestendig maken van Klokradio.”

180 medewerkers
Klokradio telt momenteel zo’n 180 medewerkers. Nieuwe presentatoren, technici en (sport)verslaggevers, met name woonachtig in het oostelijk deel van de Alblasserwaard, zijn van harte welkom. Naast de studio in de Klipperstraat in Nieuw-Lekkerland heeft de omroep een satelliet studio in Groot-Ammers. Het ligt in de bedoeling om er binnen afzienbare tijd ook een in de voormalige gemeente Giessenlanden te realiseren. Adverteren op Klokradio is voor bedrijven een prima mogelijkheid om zich regionaal op de kaart te zetten. Dit is al mogelijk voor één euro per reclamespot. De ervaring heeft geleerd dat Klokradio door een breed publiek wordt beluisterd.

Klokradio te horen in Finland

Bijzondere luisteraar uit Finland

Omdat tegenwoordig vrijwel iedereen ter wereld iedere radiozender kan beluisteren via internet wordt het luisteren via “de ether” steeds minder gedaan. Maar er zijn nog altijd hobbyisten, die er juist een sport van maken ver weg gelegen radiostations te ontvangen.

Vorige week vrijdag (5 juni 2020) waren er bijzondere atmosferische omstandigheden en naar nu bleek was Klokradio die avond zelfs in Finland te ontvangen! Een zogenaamde FM-DX’er, een enthousiast luisteramateur met de naam Otso Ylonen, stuurde ons een uitgebreid ontvangstrapport vanaf het eiland Utö, aan de zuidkust van Finland.

Op de foto’s, die hij meestuurde ziet u Otso achter zijn apparatuur én de antenne, waarmee hij Klokradio’s zender in Alblasserdam ontving. Op het kaartje ziet u welke stations hij en zijn vrienden op het eiland konden ontvangen. Tussen de vele sterke zenders in Nederland en Frankrijk pikte hij de stem van Jeroen van der Luit (DeVrijdagavond) op 97.3 MHz FM er duidelijk uit en stuurde zelfs een mp3’tje als bewijs mee!

Thank you, Otso and good DX!

Klokradio blijft weer jaren in de buurt!

Vanochtend is bekendgemaakt dat het Commissariaat voor de Media Klokradio heeft aangewezen als “lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden”.
Dit houdt in, dat wij in ieder geval voor de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2024 uw lokale omroep blijven!

Onze dank gaat nogmaals uit naar de gemeenteraden van Alblasserdam en Molenlanden voor hun steun!

Gelukkig 2019

Gelukkig 2019!

Bestuur en medewerkers van Klokradio wensen u alvast alle goeds voor het nieuwe jaar 2019 toe!

Lokale omroep van Alblasserdam en Molenlanden. Zo kunnen wij ons voorzichtig al noemen.
En voor onze luisteraars in de kernen van – straks voormalig – Giessenlanden hopen wij deze week nog goed nieuws te hebben!

Blijf luisteren, want Klokradio blijft ook in 2019…

Altijd in de buurt, Altijd bij de tijd!

Ramon Pardo Kruidenier - D66

Maandag 19/2 in Een-op-een met … en De Wandelgang

In het programma “Een-op-een met …” van maandag 19 februari 2018 (20:00 – 21:00 uur is Peter Vogel te gast. Presentator Ria Scholten praat met hem over zijn interesse in de muziek. Peter is tevens als verslaggever actief voor Klokradio Sport.

In de weken tot aan de verkiezingen staat het politieke programma “De Wandelgang” iedere maandag­avond volledig in het teken van de deelnemende politieke partijen van Alblasserdam. Deze keer gaat Peter de Waard in gesprek met Ramon Pardo Kruidenier, lijsttrekker van D66.

De Wandelgang wordt uitgezonden van 21:00 – 22:00 uur.
Beide programma’s worden dinsdag en donderdag herhaald.

Klokradio ook omroep van Giessenlanden!

Nadat de gemeenteraad van Giessenlanden al in oktober positief had geadviseerd, heeft het Commissariaat voor de Media nu de Stichting Klokradio formeel aangewezen als lokale omroep van deze gemeente. Klokradio met haar studio in Nieuw-Lekkerland, was al de omroep voor de gemeenten Alblasserdam en Molenwaard. De toevoeging van Giessenlanden is dan ook volstrekt logisch in het zicht van de fusie tot de gemeente Molenlanden per 1 januari 2019.

Het doel van Klokradio is om zo snel mogelijk in haar gehele werkgebied van Kinderdijk tot aan Arkel voor de inwoners te beluisteren zijn. Op internet kan ieder al luisteren via de stream via deze link, maar via de ether en kabel lukt dat nog niet overal. Dit is een langdurig proces, vandaar dat de omroep al ruim voor de gemeentelijke herindeling hier mee wilde beginnen. Met de formele aanwijzing kan dat nu eindelijk van start gaan.

Redactie/Techniek

Klokradio zoekt altijd naar nieuwe medewerkers. Vrijwilligers uit de dorpen die midden in de samenleving staan en mee willen helpen aan onze lokale programma’s.

Op vele terreinen zoeken we hulp, zowel achter de microfoon, achter de knoppen of in de organisatie, zoals:

  • Presentatoren die de berichten verzamelen, bewerken en voor de radio brengen. Om zelf eens een interview te doen is ook heel leuk.
  • Radiotechnici die het mengpaneel bedienen en via de knoppen het geluid in de ether brengen. Zij verzorgen ook veelal de muziek tijdens de uitzendingen.
  • Sportverslaggevers die de wedstrijden van hun club bij Klokradio Sport live willen verslaan, of er achteraf een verslag over uitbrengen.
  • Verslaggevers die de evenementen bezoeken en daarvan live verslag doen.

Heb je interesse of vragen, neem dan contact met ons op via redactie@klokradio.nl

Klokradio zoekt vooral nog programmamakers (presentatoren en technici) uit v.m. Giessenlanden en v.m. Graafstroom. Wij willen graag uit alle dorpen het nieuws en actualiteiten brengen, daarvoor hebben we vrijwilligers nodig die daar wonen en weten wat er gebeurt.
Klokradio heeft inmiddels in Groot-Ammers een tweede (sub)studio en wil er meer in ons uitzendgebied vestigen. Daarvoor hebben we wel de lokale mensen voor nodig! Interesse, meld het ons via redactie@klokradio.nl.

Ook uw persberichten kunt u naar dit mailadres zenden, dan brengen wij dit naar voren in onze actualiteitenprogramma’s.

Vrijwilligers

De Stichting Klokradio kent enkel onbezoldigde vrijwilligers. Maar de beloning zit in het gezamenlijk radiomaken, dat iedere keer opnieuw een feestje is. Veel medewerkers kijken er naar uit dat zij weer aan de beurt zijn. Vanzelfsprekend wordt iedereen binnen de omroep goed opgeleid en kan er eerst met ervaren medewerkers meegelopen worden.

Heb je vragen of wil je meer (algemene) informatie, laat ons dit weten via bestuur@klokradio.nl

Heb je interesse, zie dan de verschillende vacatures op de website.

Vacatures

De drempel om zelf radio te maken bij de lokale omroep is laag. Zo hebben we het ook graag, vele vrijwilligers uit de dorpen die midden in de samenleving staan en mee willen helpen aan onze programma’s. Niet ieder zal iedere week de tijd hebben, daarom is het fijn dat we voor onze uitzenduren steeds forse teams gereed hebben staan.
We zoeken voortdurend naar extra medewerkers. Zowel radiomakers voor in de redactie, maar ook vrijwilligers voor in het bestuur en bij ondersteunende taken.

Zie onze vacatures.

Gemeenteraden kiezen voor Klokradio

Drie gemeenten kiezen voor Klokradio

De Gemeenteraden van Alblasserdam, Giessenlanden en Molenwaard kiezen voor Klokradio als hun lokale omroep. Zij brengen een positief advies uit aan het Commissariaat voor de Media, die de formele aanwijzing regelt.

De procedure

Klokradio is een publieke omroep volgens de regels van de Mediawet en moet zich daarmee aan veel voorschriften houden. Het Commissariaat voor de Media bepaalt welke organisatie voor een gemeente de lokale omroep mag zijn, nadat de Gemeenteraad daarover heeft geadviseerd.

Al vele jaren is Klokradio de omroep van Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam. Na de gemeentelijke herindeling in 2013 werd dit Molenwaard en Alblasserdam, een aanwijzing die om de 5 jaar moet worden herbevestigd. Omdat eind dit jaar deze termijn af loopt, was weer een nieuwe aanvraag en adviesprocedure nodig.

Nieuw was deze keer de aanvraag om ook de lokale omroep van Giessenlanden te mogen zijn. Dit vooruitlopend op de herindeling tot Molenlanden per 1 januari 2019. Klokradio wil al eerder deze formele status krijgen, zodat nu al kan worden gestart om het radiosignaal straks binnen de gehele nieuwe fusiegemeente in de ether te krijgen. Dit traject duurt zeker zo’n 1 à 2 jaar.
Er kan nog niet worden begonnen voordat de formele aanwijzing plaats heeft gevonden. Pas na het besluit van het Commissariaat voor de Media kan een etherfrequentie en bijbehorend uitzendgebied worden aangevraagd bij het Agentschap Telecom die dit in Nederland regelt. Eerder neemt het Agentschap zo’n verzoek niet in behandeling. Vervolgens moet natuurlijk nog de zendmast en apparatuur worden geregeld. Vandaar dat Klokradio zo snel mogelijk wil kunnen beginnen.

In de gecombineerde raadsvergadering met Molenwaard op woensdag 11 oktober besloot de Gemeenteraad van Giessenlanden een positief advies over Klokradio uit te brengen. Naar verwachting zal de formele aanwijzing door het Commissariaat binnen enkele weken volgen.

Gijs van Bruchem

Donderdag 12/10 in Studio Noord-Oost

Vanavond tussen 19:00 en 20:00 uur de tweede aflevering van Studio Noord-Oost. Hierin spreken we met hoofdredacteur Marjo de Waard en Gijs van Bruchem, lid van het PBO (Programma Bepalend Orgaan) van Klokradio, over de keuze van de gemeenteraden van Alblasserdam, Molenwaard en Giessenlanden voor Klokradio om lokale omroep van de nieuwe gemeente Molenlanden te worden.

Klokradio Lokale Omroep

Klokradio

Klokradio

De lokale omroep van Alblasserdam en Molenlanden. Vanuit de studio aan de Klipperstraat in Nieuw-Lekkerland worden dagelijks uitzendingen verzorgd, die met name gericht zijn op de lokale activiteiten binnen de dorpen van ons steeds groeiende uitzendgebied.

Klokradio is te ontvangen via de etherfrequenties 97.3 MHz (Westelijk deel Alblasserwaard), 107.0 MHz (Noordoostelijk deel Alblasserwaard) en 92.1 MHz (Zuidoostelijk deel Alblasserwaard), allen in de FM-band.
De kabelfrequenties zijn 102.4 MHz in Alblasserdam en 105.9 MHz in voormalig Molenwaard, alhoewel dit langzaam wordt afgebouwd i.v.m. de digitalisering.
Als u KPN glasvezelabonnee bent, vindt u ons op radiokanaal 1148. En natuurlijk is Klokradio ook via internet te beluisteren. Klik hiervoor op de buttons “Luister Live” op de pagina of klik >> hier <<

Wist u dat Klokradio ongeveer 180 medewerkers heeft? Enthousiaste vrijwilligers die elke dag weer radio maken. 24 uur per dag, 7 dagen per week is Klokradio in de lucht met informatieprogramma’s, politieke reportages, kerkelijke uitzendingen, cultuur, evenementen, sportverslaggeving en tal van muziekprogramma’s. Programma’s voor iedere denkbare doelgroep, met een heldere dagprogrammering, gericht op verschillende interesses.

Lokale omroep

Niet iedereen in Nederland mag zomaar uitzenden, dat is wettelijk geregeld via de gemeenteraad. Al sinds 1990 heeft Klokradio de status van “lokale omroep”, eerst alleen van Nieuw-Lekkerland, maar inmiddels van Alblasserdam als Molenlanden. Een nóg groter gebied als streekomroep streven wij niet na, onze kracht zit in het lokale, de gemeenschap waar we zelf wonen en werken.
De Stichting Klokradio is stabiel en gezond. Met een goede organisatie en gezonde financiën én met een alsmaar groeiend luisterpubliek, dat interesse heeft in lokaal nieuws, sport en achtergronden.

Midden in de samenleving

Klokradio heeft al 30 jaar bewezen midden in de samenleving te staan en daar een verbindende factor te vormen. Voor de in 2019 nieuw gevormde gemeente Molenlanden is dat van extra belang: een enorm gebied met veel woonkernen. Ieder met een eigen identiteit, eigen verenigingen, eigen kerken, maar wel samen één gemeente.

In de programma’s van Klokradio komt iedereen aan bod. Verenigingen die vertellen over hun activiteiten, lokale evenementen waar de omroep bij aanwezig is, sportwedstrijden die live worden verslagen en de gemeentepolitiek, die wordt toegelicht. En via Kerkklokradio geeft de omroep duidelijk blijk van de protestants-christelijke identiteit van de Alblasserwaard.

Graafstroom, Liesveld en Giessenlanden… Molenlanden!

Klokradio is begonnen in Kinderdijk, vandaar dat veel medewerkers, luisteraars en verenigingsnieuws uit Alblasserdam en Kinderdijk komen. Maar de uitdaging lag in de kernen van de voormalige gemeenten Graafstroom en Liesveld, waar we overigens nu via o.a. 92.1 MHz en 107.0 MHz FM goed te beluisteren zijn. Met ieders hulp wil Klokradio ook voor die kernen graag de eigen lokale omroep zijn. Inmiddels hebben wij al een tweede studioruimte in gebruik in Groot-Ammers, met een wekelijks programma met nieuws en gasten uit die kernen.
De nieuwe uitdaging is om nu ook voor de inwoners van voormalig Giessenlanden een echte lokale, verbindende omroep te zijn.

Geef ons uw nieuws!

Klokradio werkt graag samen met de lokale verenigingen, kerken, instellingen, enz. In de vele programma’s kunnen we aan uw activiteiten aandacht besteden via een mededeling, een oproep, een interview of zelfs een uitzending ter plaatse. Mail daarvoor uw persberichten en ander nieuws naar redactie@klokradio.nl

Maatschappelijke stage

Ook is het mogelijk om bij Klokradio een maatschappelijke stage te lopen. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met: klokradio@klokradio.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week

Altijd in de buurt, altijd bij de tijd

S T O R I N G

Wegens technische problemen kan het zijn dat u onze uitzendingen tijdelijk niet kunt ontvangen via sommige kabel- en digitale systemen. Wij werken hard aan een oplossing!

Door onze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten