Monthly Archives: april 2024

Explosie Oud-Alblas

Explosie bij woning Oud-Alblas

Oud-Alblas – In de nacht van zondag 28 op maandag 29 april 2024 heeft er omstreeks 03:30 uur een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Koningin Wilhelminalaan in Oud-Alblas. Brandweer, politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Buurtbewoners hebben de brand, die direct na de ontploffing ontstond, zelf geblust waardoor extra schade beperkt kon worden.

Explosie Oud-Alblas

Wel is er onder andere veel schade aan de voordeur. De brandweer heeft in de woning metingen verricht om eventuele hoge concentraties gevaarlijke stoffen uit te sluiten en bluste nog wat stukken smeulend hout. De bewoners bleven ongedeerd. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de explosie, omdat het vermoeden bestaat dat het hier om een bewuste actie gaat.

Mensen die informatie hebben, maar nog niet hebben gesproken met de politie, kunnen contact opnemen met de politie via het nummer 0900-8844. Daarnaast zijn meer camerabeelden uit de omgeving welkom.

Ria Damsteegt

Koninklijke onderscheiding voor Ria Damsteegt

Nieuw-Lekkerland – Een van de dit jaar verleende Koninklijke Onderscheidingen is voor Ria Damsteegt-Kooijman, inmiddels alweer 24 jaar medewerkster van Klokradio. Voor de programma’s van Kerkklokradio op woensdag en zondag heeft zij al diverse zaken verzorgd.

Ria schrikt er ook niet voor terug om zélf achter het mengpaneel in de studio te gaan zitten en zo regelmatig de techniek te verzorgen bij de uitzending van kerkdiensten of het verzoekprogramma.
Maar presentatie van verschillende programma’s is ook al jaren een belangrijk onderdeel van haar vrijwilligerswerk bij onze lokale omroep.

Naast het “omroepwerk” zet Ria zich in bij Kringloopwinkel GAiN in Nieuw-Lekkerland, de Stichting Philadelphia Zorg in Papendrecht en is zij vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk in Nieuw-Lekkerland. Zij is daar ouderling en 2e scriba classis.

Ria is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontving haar lintje vrijdag 26 april in het bijzijn van haar gezin. Namens bestuur en medewerkers van Klokradio: van harte gefeliciteerd, Ria!

Koningsdag Alblasserdam

Gezellige Koningsdag in de regio

Regio – In vrijwel alle kernen van Molenlanden en in Alblasserdam werd Koningsdag 2024 op verschillende manieren gevierd. Ondanks het matige weer was het overal een gezellige boel, zoals op de foto’s is te zien.

Aubade op het Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland
Maar liefst 32 teams deden mee aan het volleybal in Nieuwpoort
De start van Koningsdag in Giessenburg met DaCapo
De kinderen konden droog de liedjes zingen tijdens een natte aubade in Giessen-Oudekerk
Bewoners Hof van Ammers zwaaien kinderen uit die meedoen met de lawaaioptocht in Groot-Ammers
Oranjevereniging Marijke zorgde voor Tompoucen na de aubade in de feesttent in Oud-Alblas
Burgemeester Jan Willem Boersma feest gezellig mee in Alblasserdam
Maaien Waterschap

Vroeg maaien voor natuur en veiligheid

Regio – Vroeg maaien helpt de natuur op dijken, oevers en bermen. Het klinkt tegenstrijdig. Maar juist door goed beheer komt de natuur tot bloei. Waterschap Rivierenland maait al in april en mei, met het oog op de natuur en de veiligheid.

Wat is er mooier dan bloemen en kruiden op een dijk, vissen en watervogels in een sloot en streekeigen planten in een berm. Dijken, sloten en bermen zijn ecologische linten in het landschap. Verstandig maaien helpt de ontwikkeling van de natuur. En de veiligheid. Want een volle berm beperkt de verkeersveiligheid en een gevarieerde grasmat versterkt juist een dijk. Maaien gebeurt volgens het ecologisch werkprotocol van het Waterschap.

Sterke dijk dankzij gevarieerde wortels
Een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden, bloemen en grassen is beter bestand tegen de krachten van langsstromende water. Bovendien is zo’n begroeiing goed voor de biodiversiteit. En ook nog eens mooi om te zien. Sinds enkele jaren maait het Waterschap de dijken gefaseerd. Eerst één zijde. En de andere zijde pas als de eerste weer is aangegroeid.

Vroeg maaien op de dijk
De eerste maaibeurt is al vroeg, om andere soorten en laatbloeiers een kans te geven om te bloeien. We zien de soortenrijkdom op onze dijken toenemen. In het najaar volgt een laatste maaibeurt.

Ruimte voor natte natuur
Sloten zijn de belangrijkste route van water, ook voor de natuur. Groeit een sloot dicht, dan kan dat bij droogte of juist hoosbuien leiden tot problemen. Bovendien is doorstroming goed voor de waterkwaliteit. Bewoners, bedrijven en ook de natuur zijn gebaat bij voldoende water van goede kwaliteit. Elke sloot is anders. Daarom is maaien altijd maatwerk. Waar dat kan, worden oevers om en om gemaaid en laat men meer begroeiing staan.

Vroeg maaien in de sloot
In krappe sloten en andere knelpunten voor water wordt al in de lente gemaaid. Zo wordt de doorstroming bevorderd en komt het water waar het nodig is. Ook goed voor de natuur.

Veilige bermen vol streekeigen soorten
Het Waterschap beheert polderwegen buiten de bebouwde kom in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Voor de verkeersveiligheid worden de bermen en zichthoeken gemaaid. Waar dat kan, wordt gefaseerd gemaaid: eerst de ene berm en pas later de andere. Men laat meer begroeiing staan, als de verkeerssituatie dat toelaat. Het Waterschap Rivierenland sluit aan bij regionale initiatieven voor de bevordering van biodiversiteit als Blauwzaam en Prachtlint.

Vroeg maaien in de berm
Als eerste worden in de lente de kruisingen en zichthoeken gemaaid voor de verkeersveiligheid. In de zomer maait men de bermen om en om. Pas in het najaar worden wegsloten gemaaid.

Foto’s bij dit artikel zijn van Waterschap Rivierenland.

Lintjesregen Molenlanden

Molenlanden – Traditiegetrouw reikte burgemeester Theo Segers op de dag voor Koningsdag, vrijdag 26 april 2024, aan tien inwoners van zijn gemeente een Koninklijke onderscheiding uit. De feestelijke bijeenkomst vond plaats in het bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden in De Til in Giessenburg.

De volgende inwoners van Molenlanden mochten een onderscheiding in ontvangst nemen:

1. De heer G.C. Groenenberg uit Arkel
Gerard Groenenberg is vrijwilliger bij de Gorinchemse voetbalvereniging S.V.W.. Hier heeft hij diverse rollen vervult waaronder: organisator van het jeugdkamp Zeist, jeugdcoach en jeugdwedstrijdsecretaris. Ook was hij secretaris en voorzitter van het jeugdbestuur en penningmeester en secretaris binnen het bestuur. Daarnaast was hij vicevoorzitter en voorzitter binnen het hoofdbestuur. En is hij lid van diverse commissies binnen de voetbalvereniging.
Daarnaast is hij oprichter van het Leon Pellikaanzaalvoetbal toernooi en organisator van het Rob den Uijl-memorial jeugdtoernooi. En hij was archivaris. Ook is Gerard de oprichter en redacteur van het verenigingsblad “Het Streepje” en de “Mollenburgkoerier”.

En daar stopt het nog niet. Gerard zet zich ook in als vrijwilliger bij de Hengel Sportvereniging (HSV) Gorinchem als penningmeester en secretaris.
Verder was hij vrijwilliger bij het Gorinchems Museum als lid van de beheercommissie.
Tot slot was hij penningmeester van het initiatief ‘De Open Tafel’ te Gorinchem.

Gerard Groenenberg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

2. De heer W.C.A. van der Heiden uit Streefkerk
Wim van der Heiden was bestuurslid van scholengemeenschap Driestar College te Gouda, Leiden en Lekkerkerk. Ook was hij jarenlang vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Streefkerk. Hier vervulde hij diverse rollen, waaronder ouderling, assessor, wijkouderling en scriba.
Verder is Wim medeoprichter en voorzitter van Stichting Mentorproject Molenlanden.
Sinds juni 2022 biedt hij samen met zijn gezin onderdak aan vijf Oekraïense vluchtelingen.

Wim van der Heiden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

3. Mevrouw T. Bos-Vink uit Giessenburg
Teuni Bos-Vink is vrijwilliger bij de Maranathakerk, de gereformeerde kerk in Giessenburg. Ze bezoekt ouderen en ondersteunt bij diverse activiteiten. Ook was zij preekvoorziener bij de kerk en onderhield ze de contacten met de gastpredikanten.
Teuni is ook vrijwilliger bij Het Vakantiebureau, onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. En zet zij zich in als vrijwilliger bij De Groene Wei in Giessenburg, onderdeel van De Lange Wei.
Tot slot was zij vrijwilliger bij het Bannehof in Gorinchem, onderdeel van Rivas Zorggroep.

Teuni Bos-Vink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

4. De heer A. de Koning uit Arkel
Arie de Koning is al jaren actief lid en vrijwilliger bij hengelsportvereniging ‘Het Stekelbaarsje’ in Arkel. Hij onderhoudt het groen rondom de visputten en verdiepte zich in de waterkwaliteit van de visvijver en in visstand beheer. Ook organiseerde Arie in 1998 het Nederlands Kampioenschap zoetwatervissen in het Merwedekanaal en jaarlijks het jeugdvissen voor basisschoolkinderen. Daarnaast was hij voorzitter en schrijver van het clubblad en de nieuwsbrief. Hij onderhield contacten met andere verenigingen, federaties en de gemeente.
Door Arie zijn inzet heeft Gemeente Molenlanden de invalidesteiger bij het clubhuis vernieuwd.

Arie de Koning is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

5. De heer M.D.B. de Jong uit Goudriaan
Martin de Jong is vanaf 1983 organist en pianist bij de Ichthuskerk in Alblasserdam. Hij begeleidt de erediensten, de rouw- en trouwdiensten en andere bijeenkomsten. Daarnaast begeleidt hij ook kerkdiensten in Nieuw-Lekkerland en Goudriaan.
Sinds 1998 is Martin eigenaar van het muziekproductiebedrijf Maat in Muziek. Hij is professioneel koordirigent en hij componeert liederen met vrijwel uitsluitend zelfgeschreven teksten. Ook geeft hij zijn eigen bladmuziek uit en arrangeert hij bestaande muziek.

Martin de Jong is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

6. Mevrouw M. Damsteegt-Kooijman uit Nieuw-Lekkerland
Ria Damsteegt-Kooijman is medeoprichter van de Bibliotheek in Nieuw-Lekkerland. Ze was lid van de beheercommissie en ondersteunde in de bibliotheek. Ook is zij vrijwilliger bij de gereformeerde kerk in Nieuw-Lekkerland. Zij is daar ouderling en scriba. Ze beheerde lange tijd de kerkelijke bibliotheek en zorgde voor het preekrooster.

Ria is sinds 2000 ook vrijwilliger bij Klokradio. Zij start onder andere de kerkuitzendingen en is presentator en technicus van het wekelijkse verzoekplatenprogramma “Muziek en Bezinning”.
Ook helpt ze als vrijwilliger bij de kringloopwinkel GAiN in Nieuw-Lekkerland.
Tot slot zette Ria zich in bij de Stichting Philadelphia Zorg, locatie Wilgenborgh in Papendrecht.

Ria Damsteegt-Kooijman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

7. De heer W.B.J. Funk uit Schelluinen
Wil Funk was voorzitter van de medische staf van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, waar hij ook 21 jaar werkte als gynaecoloog. Daarvoor werkte hij ook een aantal jaar als tropenarts in Kameroen.

Wil is voorzitter van de Stichting Concerten en Evenementen Alblasserwaard en Land van Heusden en Altena. En hij is medeorganisator van de jaarlijkse uitvoering van de Matthëus Passion in de Grote Kerk in Gorinchem. Ook is hij penningmeester en organisator van de Stichting Gorcum Educatie en medeoprichter en voorzitter van de Stichting Leergang voor Ouderen Gorinchem (LVOG).
Verder organiseerde hij acht benefietconcerten voor de Stichting ALS Nederland. En hij deed daar zelf ook aan mee als musicus.
Tot slot was hij ook actief lid en bestuurslid van de Lionsclub Alblasserwaard.

Wil Funk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

8. Mevrouw C. Vreugdenhil uit Noordeloos
Caroline Vreugdenhil is vrijwilliger bij Ontmoetingskerk Noordeloos. Ze vervulde daar diverse rollen. Onder andere van wijkouderling, ouderling-scriba en tegenwoordig als diaken. Ook is zij commissielid van de commissie Bouwplaats en de jaarmarktcommissie.
Caroline was voorzitter van Gymnastiek Vereniging Noordeloos. Ze organiseerde onder andere lessen en wedstrijden.
Daarnaast was ze ook vrijwilliger bij de School met de Bijbel in Noordeloos. Hier was zij penningmeester van de oudercommissie en organiseerde daar diverse activiteiten.
Verder was Caroline secretaris van de A.A. de Haan Stichting. Deze stichting verleent financiële steun aan maatschappelijke initiatieven.
En ze was vrijwilliger bij het team Alpe d’HuZes Noordeloos. Ze leverde een grote bijdrage in de organisatie, coördinatie en fundraising voor het team.
Jaarlijks collecteert Caroline voor Amnesty International.
Tot slot is zij bestuurslid-secretaris van de Energie Coöperatie Molenlanden en vrijwilliger bij het dorpshuis Noorderhuis in Noordeloos.

Caroline Vreugdenhil is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

9. De heer D.H. de Kock uit Nieuw-Lekkerland
Dick de Kock is voorzitter van de Lekkerlandse Biljartclub en is actief als wedstrijdsecretaris en bezoekt de zieke leden.
Ook was hij vrijwilliger bij en bestuurslid van de Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dick begeleidde de fusie van de Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland met de Woningstichting Lek en Waard Wonen en de latere fusie met de Woningstichting Beter Wonen Streefkerk.
Verder is hij voorzitter van de Huurdersstichting ‘Langs de Lek’. Deze stichting behartigt de huurdersbelangen bij de woningbouwcorporatie Stichting Lek en Waard Wonen.
Tot slot is Dick voorzitter van de Bewonerscommissie Middelande te Nieuw-Lekkerland.

Dick de Kock is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

10. De heer J.C. de Hoop uit Giessenburg
Jan de Hoop is penningmeester van de Stichting Platform Gehandicapten Zedje. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Oranjebrigade Giessenburg. En hij is presentator tijdens de jaarlijkse wielerronden, triathlon en de fietscross.
Ook vervulde hij als vrijwilliger diverse rollen bij de voetbalvereniging Peursum in Giessenburg.

Bij zwembad De Doetse Kom in Giessenburg was Jan penningmeester, lid van de bouwcommissie en ondersteunde hij bij verschillende activiteiten.
Tot slot was hij bestuurslid van de Oranjevereniging Giessenburg. Hij organiseerde activiteiten op Koninginnedag en tijdens de feestweek in Giessenburg.

Jan de Hoop is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij de Algemene Gelegenheid 2024.

Lintjesregen Alblasserdam

Lintjesregen Alblasserdam

Alblasserdam – Burgemeester Jan Willem Boersma heeft vrijdag 26 april 2024 koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan vier inwoners van het Damdorp. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in Cultureel Centrum Landvast. De heren B. Malda, P. de Paauw, T. Stam en M.G. Timmermans worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bindert Malda (77) zet zich al ruim 30 jaar als vrijwilliger in voor veel verschillende organisaties. Sinds 1993 is hij vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Alblasserdam. Zo fungeerde hij als ouderling en diaken. Ook was hij contactpersoon voor de zendingsactiviteiten. Sinds 2004 was hij vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Alblasserdam.
Van 2004 tot 2014 als maaltijdbezorger en tot op heden is hij klusvrijwilliger en actief binnen de vervoersdienst Graag Gedaan. Sinds 2008 is hij ook vrijwilliger bij de Stichting Draagt Elkanders Lasten te Alblasserdam. Hij sorteert ingezamelde kleding, werft fondsen en zamelt oud ijzer in voor de projecten in Roemenië en Moldavië.
Ook fungeert hij regelmatig als chauffeur tijdens een hulptransport. Daarnaast is hij sinds 2009 vrijwilliger bij de Stichting Voedselbank Alblasserdam, waar hij als chauffeur de leveranciers afrijdt en spullen ophaalt van het distributiecentrum.

Pleun de Paauw (72) is al 44 jaar actief als vrijwilliger bij de Voetbalvereniging De Zwerver te Kinderdijk sinds 1980. Hij organiseerde het voetbalkamp en hij was trainer van het eerste en tweede elftal. Daarnaast zet hij zich in voor de organisatie van de verenigingsactiviteiten, zoals de jaarlijkse bingo en sinds zijn pensionering is hij actief voor de schoonmaak en het onderhoud van het clubgebouw en de kleedkamers. Daarnaast is hij sinds 2006 actief als vrijwilliger bij de basisschool IKC Het Palet te Alblasserdam. Hij begeleidt de schoolkampen en heeft een zeer actieve rol in het Sinterklaasfeest.

Teunis Stam (68) is 44 jaar actief vrijwilliger. Sinds 1980 is hij organist van de Nederlands Hervormde Kerk te Goudriaan. Hij begeleidt de samenzang bij diensten. Daarnaast is hij sinds 1980 vrijwilliger bij de Souburghse Molen/SIMAV. Hij is molenaar en lid van de technische commissie. Ook verzorgde hij mede de administratie. Van 1981 tot 1992 was hij ook als organist verbonden aan de Hervormde Dorpskerk te Nieuw-Lekkerland. Ook is de heer Stam politiek zeer actief geweest: Bij de Christen Unie Alblasserdam en GPV/RPF combinatie Nieuw-Lekkerland eerst als secretaris van 2005 tot 2008 en vervolgens als bestuurslid van 2009-2012. Ten slotte is hij van 2012 – 2022 actief geweest als raadslid van de Christen Unie van de gemeente Alblasserdam. Daarnaast was hij van 2008 tot 2012 afgevaardigde in het Waterschap Rivierenland. 

Matthijs Timmermans (54) is al 34 jaar actief als vrijwilliger. Sinds 1990 is hij bestuurslid technische zaken van de Alblasserdamse IJsclub A.Y.C. (1.210 leden). Deze ijsclub beschikt over een clubgebouw en in de wintermaanden (van november tot maart) over een (laaggelegen) weiland van twee hectare dat onder water wordt gezet. Buiten de vorstperiode organiseert de club skeelertochten. De heer Timmermans is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw, de omgeving van het gebouw en de kwaliteit van de veldijsbaan. Hij verricht, ook buiten de vorstperiode, onderhouds-, reparatie-, klus- en schoonwerkzaamheden binnen en buiten het clubgebouw. Gedurende vorstperioden is hij dagelijks op de ijsbaan. Hij controleert en reguleert de waterhoogte, verjaagt het gevogelte en controleert de dijk op lekkages en verhelpt deze. Ook verricht hij o.a. kantinewerkzaamheden, veegt hij de baan en regelt hij muziek. Na de winterperiode kijkt hij het machinepark na en zet hij zich in voor (de organisatie van) skeelertochten.

Hardloopster aangereden

Hardloopster aangereden op de Heiweg

Oud-Alblas – Op de Heiweg werd donderdag 25 april 2024 rond 16:30 uur een vrouw aangereden door een personenauto. De 25-jarige vrouw was aan het hardlopen toen ze over het hoofd werd gezien door de automobilist.

Hardloopster aangereden

De vrouw belandde gewond in de berm en werd door ter plaatse gekomen ambulancepersoneel met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
De automobilist bleek niet onder invloed van drank of drugs. Wel werd voor onderzoek zijn mobiele telefoon ingenomen.

Brief vaccinatie kinderen

Ouders krijgen brief over vaccinatie

Molenlanden – Alle ouders hebben van de gemeente een brief ontvangen over de vaccinatiegraad en -mogelijkheden.
“In Molenlanden is de vaccinatiegraad te laag”, is in de brief te lezen, “Dit betekent dat een kind dat (nog) niet is ingeënt meer risico loopt om een ziekte te krijgen. Veel kinderziekten lijken onschuldig, maar kunnen ernstige gevolgen hebben”.

Landelijk is er nu veel aandacht voor de dalende vaccinatiegraad en toenemende uitbraken van verschillende infectieziekten, zoals mazelen, zegt de gemeente. De vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma verkleinen de kans op deze ziektes.

“Vaccineren doet u niet alleen voor uw kind: u helpt mee aan de groepsimmuniteit tegen deze ziektes”, staat in de brief, die is ondertekend door wethouder Sociaal Domein Piet Vat. “Zo lopen ook de kinderen, die niet gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld omdat ze te jong zijn, minder risico”.

Als u meer informatie wilt dan kunt u terecht bij Jong JGZ via contact@jongjgz.nl of telefonisch via 088 – 566 45 49. Jong JGZ is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 16:30 uur.

Mobiele escaperoom

Mobiele escaperoom in teken van ondermijning

Molenlanden – Boa’s, wijkagenten, wooncorporatiemedewerkers en ambtenaren van gemeente Molenlanden verzamelden zich op dinsdag 23 april 2024 bij de ‘Escaperoom Ondermijning’ bij het gemeentekantoor in Hoornaar. Nadat de deur van de mobiele escaperoom achter hen sloot, werden zij via opdrachten in het teken van ondermijning uitgedaagd om te ontsnappen.

Mobiele escaperoom leert crimineel pandgebruik bestrijden
Hoe weet ik of een woning wordt gebruikt door criminelen? Met wie bespreek je zoiets? En waar meld ik de signalen? Het zijn vragen waar de professionals van de gemeente, politie en wooncorporaties tijdens hun dagelijkse werkzaamheden mee te maken kunnen krijgen. Hun samenkomst was dan ook geen toeval. In de mobiele escaperoom gingen zij samen de uitdaging aan en waagden een poging om de deur open te krijgen. Wat zij daarvoor moesten doen? Goed opletten, communiceren en puzzels oplossen in het thema ‘crimineel pandgebruik’. De signalen herkennen, zoals steeds wisselende bewoners, bedrijvigheid op onlogische tijdstippen en de chemische geur van drugs waren daarbij belangrijk. En het doel: nog beter leren samenwerken om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan en de woonomgeving veilig te houden.

Mobiele escaperoom

Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning
De mobiele escaperoom Ondermijning, welke speciaal is ontwikkeld in het thema ‘crimineel pandgebruik’, wordt gefaciliteerd door Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning. Na afloop werd onder leiding van de expert van het Versterkingsprogramma, nog uitgebreid besproken hoe de samenwerking tussen de professionals van de verschillende organisaties kan worden versterkt.

Heeft u een vermoeden van criminaliteit in uw omgeving?
Meld dit bij de politie of via veiligheid@jouwgemeente.nl of anoniem via onafhankelijke stichting Meld Misdaad Anoniem. Meer weten over crimineel pandgebruik of andere vormen van ondermijning? Bekijk dan de pagina over ondermijning op politie.nl: https://lnkd.in/eqAKbg9q

Ontmoetingswandelingen Molenlanden

Ontmoetingswandelingen in Molenlanden

Molenlanden – Stichting Welzijn Molenlanden organiseert samen met GiGa Molenlanden een drietal “Ontmoetingswandelingen”.
Lijkt het u leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en al wandelend de mooie plekjes van onze streek te ontdekken? Meldt u dan aan voor één of meer wandelingen.

De lengte van de wandelingen i ongeveer 4 kilometer en starten vanaf de volgende lokaties:
21 mei om 09:30 vanaf De Zes Molens in Hoornaar, 25 juni om 13:30 uur vanaf De Spil in Bleskensgraaf en 2 juli om 09:30 uur vanaf Het Posthuijs in Groot-Ammers.
Na afloop kunt u genieten van een lekker kopje koffie of thee.

Deelname is gratis en aanmelden kan via info@welzijnmolenlanden.nk of telefonisch via 085 – 00 66 089.

Familiedagen Dordrechts Museum

Familiedagen in Dordrechts Museum

Dordrecht – Nog op zoek naar een leuk uitje voor kinderen in de meivakantie? Kom dan op 1 en 2 mei 2024 naar de Familiedagen in het Dordrechts Museum. Ga op dierenspeurtocht en vogelexcursie, volg een peutertour en schilderworkshop. Ontdek hoe leuk een museumbezoek met kinderen kan zijn.

Verder is er een tekenfestijn, kan je je eigen button maken en is er een reuzenbellenblaas in de museumtuin en nog veel meer!
Op woensdag 1 mei zijn er speciale gasten aanwezig: de presentatoren van de Vogelspotcast! Ga mee op vogelexcursie met Gisbert van Baalen en Arjan Dwarshuis. Ook leest Arjan voor uit zijn boek Ronnie de Roerdomp. En kan je een kunsttour volgen van Gisbert.

Kinderen hebben zoals altijd gratis toegang. Voor volwassenen is de prijs deze dagen verlaagd naar € 10,00. Voor pashouders van de Dordtpas, Rotterdampas en Museumkaart is de entree ook gratis. Het volledige programma is te zien op www.dordrechtsmuseum.nl

Praktische info
Familiedagen | Dordrechts Museum, Museumstraat 40, 3311 XP Dordrecht | 1 en 2 mei | 11:00 – 17:00 uur | t/m 12 jaar | Gratis voor kinderen & €10,- voor volwassenen | Gratis toegang voor pashouders van Dordtpas, Rotterdampas en Museumkaart.

Snuffelmarkt Gorinchem

Mega Snuffelmarkt in Gorinchem

Gorinchem – In de Evenementenhal aan de Franklinweg 2 in Gorinchem wordt op Hemelvaartsdag 9 mei 2024 van 09:00 tot 16:30 uur een Mega Snuffelmarkt gehouden, waar veel tweedehands artikelen en curiosa te vinden zijn. Maar liefst 550 kramen liggen vol met spullen uit grootmoeders tijd.

U vindt er brocante, curiosa, verzamelobjecten en allerlei andere tweedehands spulletjes. Bij de ene kraam zijn het items die vroeger zelf gebruikt werden of waarvan de verkoper de zolder heeft leeggehaald, bij de andere kraam worden leuke oude verzamelingen aangeboden. Tussendoor zijn er standjes waar bezoekers even uit kunnen rusten en wat kunnen eten en drinken.

De toegangsprijs is € 5,00 voor volwassenen. Kinderen onder begeleiding tot 12 jaar hebben gratis toegang. Parkeren bij de Evenementenhal is gratis.

Bomen Edisonweg worden gesnoeid

Bomen Edisonweg krijgen snoeibeurt

Alblasserdam – In de week van 29 april tot en met 3 mei 2024 voert de gemeente onderhoud uit aan de bomen langs de Edisonweg. Dit is nodig voor de veiligheid. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg open en er wordt buiten de spits gewerkt om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De gemeente snoeit de populieren om te zorgen dat de weg veilig blijft. Takken die afbreken of inscheuren kunnen gevaarlijk zijn voor automobilisten en ander verkeer. Ook wordt regelmatig onderhoud uitgevoerd om de bomen gezond te houden.

Aannemer Vermeulen Groep voert het werk uit, in opdracht van de gemeente. Er is een rijdende afzetting en twee verkeersregelaars begeleiden het verkeer. We proberen de overlast zoveel mogelijk te voorkomen, maar enige vertraging is onvermijdelijk.
De werkzaamheden vinden plaats tussen 09:00 en 15:00 uur.

Wethouder Piet Vat stopt

Wethouder Piet Vat stopt ermee

Molenlanden – Wethouder Piet Vat (69) heeft het college en de gemeenteraad van Molenlanden geïnformeerd dat hij komende zomer zijn functie als wethouder neerlegt. Tot die tijd blijft hij zijn wethouderschap vervullen met onder meer de portefeuilles Sociaal Domein, Onderwijs en Economische zaken. De fractie van de SGP zoekt in de tussentijd naar een opvolger.

Wethouder Piet Vat neemt op 11 juli afscheid van de gemeente Molenlanden. Dat is de datum van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Dankbaar
Piet Vat heeft aangegeven dat ‘De tijd van gaan, nu is gekomen’. “Vandaag heb ik de gemeenteraad en de organisatie geïnformeerd over mijn besluit. Ik ben dankbaar dat ik een periode van 14 jaar, vanaf 1 april 2010, wethouder heb mogen zijn. Eerst in de toenmalige gemeente Nieuw-Lekkerland, later in de toenmalige gemeente Molenwaard, daarna in de gemeente Sliedrecht en de laatste jaren in de gemeente Molenlanden. Het zijn van wethouder is geen 9 tot 5 baan. Ik heb me van harte met 100% ingezet voor deze functie. Om van betekenis te kunnen zijn voor onze inwoners en ondernemers en partners met wie we als gemeente samenwerken. Het is tijd om het stokje over te geven. Ook al weet ik dat ik dit werk ook zeker zal missen. Het is nu tijd om andere keuzes te maken en meer ruimte te krijgen voor mijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie en vrienden. Ook kan ik mij dan meer gaan richten op het doen van vrijwilligerswerk.”

Brede blik
Burgemeester Theo Segers: “Met het vertrek van wethouder Piet Vat missen we een ervaren bestuurder die heel veel kennis heeft en inbracht van de omgeving, de inwoners en ondernemers. Piet heeft een brede blik en zoekt altijd naar wat wel kan. Ik heb veel respect voor de keus die hij maakt. Er is meer dan het fulltime besturen van de gemeente Molenlanden. Namens het college en de Raad wens ik Piet in de toekomst goede gezonde jaren toe in kring van kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Voor nu is het fijn dat hij de gemeente in de gelegenheid stelt een opvolger voor hem te vinden.”

Bevlogenheid
Fractievoorzitter Corné Egas: “Piet is één en al sociaal domein, zijn bevlogenheid gaan we vanaf de zomer allemaal missen. De fractie zal diep moeten nadenken over de opvolging. Dat doen we in samenspraak met het bestuur. Hoe deze grote schoenen te vullen, is een grote uitdaging. We zullen dit uiteraard zorgvuldig doen, maar raad, college en medewerkers niet langer dan nodig in onzekerheid te houden.”

Wethouderschap vanaf 2010
Piet Vat keerde in mei 2022 terug in het college van gemeente Molenlanden. Daarvoor was hij vanaf maart 2019 wethouder in de gemeente Sliedrecht. In Nieuw-Lekkerland en voormalig Molenwaard vervulde hij vanaf april 2010 bijna 9 jaar wethouderschap.

Bezoekmolen Streefkerk

Bezoekmolen in oude staat hersteld

Streefkerk – Op het erf van de Achtkante molen in Streefkerk herrijst binnenkort een schuur zoals die er ooit gestaan heeft. Ook wordt het “gemak”, ofwel de “plee” in ere hersteld. Tevens wordt de boenstoep vernieuwd. De oplevering van de schuur wordt in oktober 2024 verwacht.

Afgelopen maanden is er gewerkt aan het vernieuwen van het “gevlucht”, de wieken. Het rietdek staat op de planning van voorjaar 2025.
Deze vernieuwingen zijn mogelijk gemaakt door subsidie van de afdeling toerisme en cultuur van de Provincie Zuid-Holland, de Rabobank, Molenstichting SIMAV en de vrijwilligers van deze stichting. Molenstichting SIMAV is de eigenaar van de Achtkante molen. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en Den Hâneker ondersteunden deze aanvraag.

In mei 2023 werd de Achtkante molen officieel geopend voor het publiek. Lange tijd na de bewoning werd de molen gebruikt als recreatieverblijf. Daar kwam verandering in doordat Molenstichting SIMAV de molen van binnen herinrichtte en toegankelijk maakte voor publiek. Dit was mogelijk dankzij onder meer een legaat. Door herinrichting van het molenerf gaan oude tijden nog meer spreken en wordt het verleden levend gehouden voor de komende generaties.
De Achtkante molen is te bezoeken op vrijdag en zaterdag.

Oefening feesttent Nieuwpoort

Zinvolle oefening feesttent Nieuwpoort

Nieuwpoort – Zaterdag 20 april 2024 werd in de morgen een oefening gehouden bij de feesttent op ’t Hoofd. De EHBO afdeling Langerak-Nieuwpoort en de Brandweer ZHZ post Langerak deden aan de oefening mee.

De feesttent in “De Poort” staat alweer klaar voor de festiviteiten, die volgende week beginnen en zowel de EHBO als de brandweer noemen het heel zinvol dat een dergelijke oefening wordt gehouden. Tenslotte zijn er straks weer honderden feestvierende mensen aanwezig in de tent en een ongeluk zit in een klein hoekje.

Ambachtendag SWEK

Ambachtendag in Werelderfgoed Kinderdijk

Kinderdijk – Op zaterdag 11 mei 2024 worden bezoekers op de Ambachtendag ondergedompeld in de rijke geschiedenis van Kinderdijk. Dit evenement biedt bezoekers de unieke kans om een stap terug in de tijd te zetten en de traditionele ambachten zelf te ervaren. Het belooft een dag vol cultureel erfgoed en authentieke activiteiten te worden.

Op deze bijzondere dag kunnen bezoekers op de verschillende bezoeklocaties verspreid over het Werelderfgoed diverse ambachtelijke activiteiten bewonderen. Er zullen verschillende ambachtslieden aanwezig zijn om bezoekers de fijne kneepjes van het vak te laten zien en hen te inspireren met hun vaardigheden. Van oude deegwaren die worden gevormd tot heerlijke lekkernijen tot het ambacht van het spinnen en breien van stoffen. Daarnaast mogen we uiteraard de belangrijkste ambacht van Kinderdijk niet vergeten: het molenaarschap. Al deze oude ambachten bieden een glimp van de rijke geschiedenis van het gebied.

Bezoek Museummolen Overwaard
Op deze dag wordt ook Museummolen Overwaard eenmalig geopend voor publiek. Bezoekers krijgen de kans om deze molen van binnen te ontdekken. Er zal een ervaren molenaar op het erf aanwezig zijn, die samen met een gids zijn kennis en expertise zal delen over de geschiedenis en werking van de molen.
Ook kunnen de bezoekers de smederij en de machinekamer bewonderen in het Wisboomgemaal. Een smid zal hier aanwezig zijn om demonstraties te geven van traditioneel smeden. Tegelijkertijd krijgen bezoekers de kans om de machinekamer in werking te zien, waar de indrukwekkende vliegwielen draaien en ze het proces van waterbeheer en pompen kunnen ervaren.

Nationale Molendag
Op zaterdag 11 mei valt de Ambachtendag samen met Nationale Molendag. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement die plaatsvindt op de tweede zaterdag en zondag van mei waar honderden molens in Nederland aan mee doen. Speciaal voor deze dag kan je zoveel mogelijk molens gestructureerd en tegelijk ziet draaien in Kinderdijk. De minimale windkracht die hiervoor nodig is, is windkracht 2 tot 3.

Tickets
De Ambachtendag op zaterdag 11 mei belooft een onvergetelijke ervaring te worden voor zowel jong als oud. Tickets voor een dagje UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk zijn eenvoudig te koop via onze website: www.kinderdijk.nl/tickets

Aanrijding auto en trekker Ottoland

Auto botst met trekker in Ottoland

Ottoland – Een lichtgewonde automobilist was het gevolg van een aanrijding tussen een trekker en een personenauto vrijdagavond 19 april 2024.
Wat precies de toedracht was van de aanrijding op de A is niet duidelijk. Wel duidelijk bleek dat de klap zodanig hard was dat de auto gedeeltelijk in de sloot langs de weg terechtkwam en een voorwiel van de trekker de strijd niet overleefde.

De bestuurder van de personenauto kon op eigen kracht zijn zwaarbeschadigde voertuig verlaten. Zijn auto werd door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Techniekroute Molenlanden 2024

Leerlingen proeven weer van techniek

Molenlanden – Acht bedrijven uit Groot-Ammers en Goudriaan lieten zich woensdag 17 april 2024 weer van hun beste kant zien. Zij openden hun deuren voor groep 7 leerlingen van vijf basisscholen uit Groot-Ammers, Nieuwpoort/Langerak en Streefkerk. De leerlingen genoten van de bedrijfsbezoeken tijdens deze laatste Techniekroute van dit schooljaar.

Grote diversiteit aan bedrijven
Op Industriepark Gelkenes, het grootste bedrijventerrein in gemeente Molenlanden, is de diversiteit groot. Dit zag je goed aan de deelnemende bedrijven. Bij Logisticon Water Treatment leerden de scholieren over waterkwaliteit en mochten zij zelf water zuiveren. En hoewel bedrijf Genpower volop bezig is met de nieuwbouw van hun pand, waren ook zij dit jaar van de partij. En lieten de leerlingen ervaren hoe stroom wordt opgewekt. Bij Korenet hoorden en zagen de leerlingen alles over afvalverwerking en afvalscheiding. Hoe gevaarlijk is het bijvoorbeeld om gasflessen zomaar weg te gooien? En hoeveel grondstoffen zijn er nodig om een t-shirt te maken? Het bezoek zorgde bewustwording bij de jeugd. Ook mochten zij hier nog een eigen kraan besturen.

Materialen en producten dichtbij
De Techniekroute brengt verschillende materialen en producten dichtbij. Beton bijvoorbeeld, dat kom je de hele dag door tegen. Van een fietspad tot een viaduct. Toch sta je er niet bij stil hoe dat wordt gemaakt en dat hierin continu verbeteringen worden doorgevoerd. Waardoor er inmiddels zelfs lichtgewicht beton bestaat dat kan blijven drijven. Uit de vele vragen tijdens het bezoek aan De Lek Beton bleek wel hoe geïnteresseerd de leerlingen waren.

Welverdiend schildje Regionaal Loopbaanbedrijf
In deze deelregio van gemeente Molenlanden vond de Techniekroute voor het vijfde jaar plaats. Maar liefst vier bedrijven deden tot nu toe elk jaar mee: Genpower, Packland, Logisticon en Korenet. Zij ontvingen daarom bij de afsluitende netwerklunch in restaurant het Posthuijs een schildje voor Regionaal Loopbaanbedrijf uit handen van wethouder Piet Vat. Als blijk van waardering voor de duurzame inzet van bedrijven aan verschillende activiteiten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Ook Van der Vlist transportgroep nam een schildje in ontvangst. Omdat zij vorige maand met hun vestiging op Schelluinen-West ook voor het vijfde jaar deelnamen aan de Techniekroute.

Laatste Techniekroute van dit schooljaar
Ook dit schooljaar is het dankzij de enthousiaste inzet van verschillende bedrijven gelukt om vier Techniekroutes te organiseren in de verschillende kernen van gemeente Molenlanden.
Bedrijven die meer willen weten over de Techniekroutes, of zich willen aanmelden, kunnen contact opnemen met Louisa Broens, accountmanager bedrijven van gemeente Molenlanden via: 06-46884538 of ondernemersloket@jouwgemeente.nl.

Nieuwe koopwoningen Nieuwpoort

Nieuwe koopwoningen in Nieuwpoort

Nieuwpoort – HBC Planontwikkeling is door gemeente Molenlanden gekozen als aannemer voor de bouw van zeven woningen aan de Schoolstraat in Nieuwpoort. Het plan bestaat uit zes sociale koopwoningen en een woning in het vrije segment.
Donderdag 18 april ondertekenden directeur Jurri-Jan Rijkaart van HBC Planontwikkeling en wethouder Arco Bikker van gemeente Molenlanden de overeenkomst.

Boerderij
Wethouder Arco Bikker: “Aan de noordzijde van de Schoolstraat zijn in 2017 al drie vrijstaande woningen gebouwd. Op deze locatie komen er nu nog zeven woningen bij. Ik ben blij dat we ook een aantal sociale koopwoningen kunnen gaan toevoegen in Nieuwpoort. De woningen vormen straks samen een compact gebouw in de vorm van een boerderij. Het geheel past zo qua omvang en uitstraling goed bij de omgeving en de historische vestiging.”

Planning
In het najaar van 2022 vond een eerste inloopbijeenkomst plaats. De suggesties die toen zijn gedaan, zijn meegenomen in het ontwerp. Op woensdag 22 mei aanstaande wordt een tweede inloopavond gehouden. De gemeente en aannemer informeren geïnteresseerden dan over de verkoopprocedure en de planning. Daarnaast wordt de schets voor de inrichting van de ruimte rondom de woningen gepresenteerd en kunnen betrokkenen meedenken over de invulling van de ruimte voor spelen en groen. De bouw van de woningen start naar verwachting vanaf begin 2025.

24 uur per dag, 7 dagen per week

Altijd in de buurt, altijd bij de tijd

ACTUEEL

Door onze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten

Klokradio

GRATIS
BEKIJK